Erik Halvarssons Minnesfond

Till Erik Halvsarssons minne öppnar  Funäsdalens IF ett minnesstipendium där en utvald kommitté utser en stipendiat till uppmuntran eller stöd.

 

Stipendiat kan bli lovande skid ungdom/junior som är medlem i Funäsdalens IF, ungdomsledare

eller eldsjäl inom klubben.

 

Bgnr 5885-8374
Swish 123 346 98 89

Kontakta kansliet när ni vill skänka en gåva, så att vi kan skicka det vidare till pastorsexpeditionen eller berörd familj/person. Mail funasdalens.if@telia.com eller ring 076-8074199. Pastorsexpeditionen i Funäsdalen tar även emot för Eriks minnesfond.010-470 01 30Tidigare stipendiater

Första stipendiet från Erik Halvarssons minnsesfond delades ut i samband med 2010 års Fjälltopphelg.


2010 - Konrad Mattsson-Myhr


2011 - Sofia Myhr


2013 - Peder Persson

2015 - Sofia Myhr och Jonas Lindqvist


2017 - Andrea Skott Dahlgren


2018 - Irja Brandfjell


2019 - Birk Blomquist


2021 - Alva Hedström och Hugo Granström


2022 - Jåvva Rensberg